Вие сте тук: Заповеди на директора на ОД"Земеделие" - Кюстендил, издадени на основание чл.37в, ал.16, изр. 5 от ЗСПЗЗ

Заповеди на директора на ОД"Земеделие" - Кюстендил, издадени на основание чл.37в, ал.16, изр. 5 от ЗСПЗЗ

Е-мейл Печат ПДФ

Заповеди от № РД-04-32/10.03.2020 г. до № РД-04-49/10.03.2020 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил на основание чл.37в, ал.16, изр.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за определяне цена на имотите - полски пътища, собственост на Община Бобов дол, попадащи в масивите за ползване на ползвателите в землищата на Община Бобов дол.

 

с. Бабино

с. Бабинска река

с. Блато

гр. Бобов дол

с. Долистово

с. Голема Фуча

с. Големо село

с. Голем Върбовник

с. Горна Козница

с. Коркина

с. Локвата

с. Мала Фуча

с. Мали Върбовник

с. Мало село

с. Мламолово

с. Новоселяне

с. Паничарево

с. Шатрово