Вътрешни правила за организацията и дейността на учрежденския архив в Община Бобов дол

Печат

Вътрешни правила за организацията и дейността на учрежденския архив в Община Бобов дол