Заповед № З-497/ 21.08.2019 г. за допускане на предварително изпълнение на Заповед № З-383/ 02.07.2019 г.

Печат

Дата на публикуване - 21.08.2019 г.