Заповед № З-383/ 02.07.2019 г.

Печат

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ