Народно читалище "Миньор - 2006"

Печат

ИВАНКА БУДИНОВА ЦУРЕВА

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА

ИНА СИМЕОНОВА ДРАГОМИРОВА

ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА

АЙГЮЛ МЕХМЕДОВА АЛИЕВА

МАРИЯНА ДИМЧОВА ХРИСТОВА

БИСЕРКА ВАСИЛЕВА ДИМЧЕВА

ГЕРГАНА КРУМОВА ЛЕВЧЕВА

ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ФАКИРСКИ

Дата на публикуване - 13.04.2016 г.