Общинска програма за управление на отпадъците на Община Бобов дол

Печат

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 Г.

ПОДПРОГРАМА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ