Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО - РИОСВ-Перник

Печат

Дата на публикуване - 04.05.2017 г.

РЕШЕНИЕ № ПЕ-5-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка