Уведомление за инвестиционно предложение - Монтиране на инсталация за сушене на биомаса на производствената площадка на "ТЕЦ-Бобов дол ЕАД"

Печат

Дата на публикуване 03.08.2021г.

Уведомление за инвестиционно предложение - Монтиране на инсталация за сушене на биомаса на производствената площадка на "ТЕЦ-Бобов дол ЕАД" - изтегли