Публичен търг с явно наддаване за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху общинска земя

Печат