Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти

Печат