ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Печат

Дата на публикуване 14.06.2021г.

 

Заповед № З-338/14.06.2021г. - Относно откриване на търг с тайно наддаване  на стояща дървесина на корен - ИЗТЕГЛИ

 

 

Тръжни условия - ИЗТЕГЛИ

Лесовъдска документация - ИЗТЕГЛИ

Документи за участие в процедурата за определяне на купувач на стояща дървесина на корен - ИЗТЕГЛИ

Протокол от работата на комисията - ИЗТЕГЛИ - Дата на публикуване 05.07.2021г.

Заповед 3-399/06.07.2021г. - относно класиране на кандидатите, участвали в търга - ИЗТЕГЛИ -  Дата на публикуване - 06.07.2021г.