Заповед № РД-05-207/04.08.2017 г. на директора на ОД "Земеделие", гр. Кюстендил

Печат

Заповед на директора на ОД "Земеделие" - Кюстендил, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Бобов дол за стопанската 2017/2018 г.