График за посещение на място от медицинско лице в населените места на общ. Бобов дол през декември

Печат