Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри за град Бобов дол

Печат