Съобщение до жителите на гр. Бобов дол

Печат

На 26.05.2020 г. няма да има водоподаване поради почистване на резервоарите. Водата няма да бъде годна за питейно-битови цели приблизително едно денонощие.