ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ЗА 2021 г.

Печат

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ЗА 2021 г. - ИЗТЕГЛИ

Дата на публикуване - 21.04.2021 г.