Вие сте тук: Администрация Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

Декларациите по чл.12 от ЗПУКИ

Декларациите по чл.12 от ЗПУКИ

Е-мейл Печат ПДФ

Аделина Миткова Иванова - Старши експерт „Гражданска регистрация“

Емил Венчов Стоянов - Електромеханошлосер

Гергана Иванова Михайлова - Старши специалист „Търговска дейност и транспорт“

Иванка Райчова Давидкова - Деловодител

Стефка Стоилова Карамфилова - Главен специалист „Общинска собственост, земеделие и гори“

Малинка Борисова Васева - Технически сътрудник – касиер, събирач

Мария Кирилова Вучкова - Секретар „МКБППМН“

Павлинка Василева Борисова - Младши счетоводител

Добринка Демирева Тръпкова - ДГ „Миньор“

Гергана Руменова Зарева - ДГ „Дружба“, филиал ДГ“ Христо Ботев"

Виолета Ангелова Копривенска - Портиер

Силвия Тодорова Иванова - Главен експерт „Процедури“

Нели Иванова Заркова - Секретар на община

Гюлка Боянова Кръстева - Главен специалист „Етнически и демографски въпроси“

Мариана Йорданова Огнянова - Касиер

Десислава Димитрова Кръстева - Главен специалист „Информационно обслужване и технологии“

Росица Кирилова Бачева - Оператор, сигурност

Сашка Генчова Борисова - Оператор, сигурност

Борислава Димитрова Богоева - Оператор, сигурност

Анелия Любомирова Гълъбова - Главен инспектор „ОМП и ГЗ“

Лилия Сергиева Стоименова - Старши счетоводител

Радостина Спасова Асенова - Старши експерт „Бюджет"

Диана Богданова Георгиева - Технически сътрудник

Мая Кирилова Дюлгерова - Асистент, кореспонденция

Олег Методиев Анестиев - Куриер

Бойчо Кирилов Манов - Шофьор

Лилия Кирилова Маноилова - Оператор, сигурност

арх.  Вела Петрова Янкова - Главен архитект

Драгомира Георгиева Владимирова - Оператор, сигурност

Галина Николова Антова - Старши експерт  „Европейска политика“

Красимира Кирилова Георгиева - Техник, строителство и архитектура

Юлия Пламенова Христова - Главен специалист „Читалища, традиции и ритуали“

Ана Герасимова Митрева - Главен специалист „Национални програми“

Красимира Симеонова Методиева - Началник отдел „Социална политика, образование, култура и здравеопазване“

Василка Иванова Дашкова - Технически секретар, чертожник, деловодител , технически архив

Катя Радославова Груйчева - Старши специалист „Спорт и младежки дейности“

Миглена Димитрова Томова - Старши експерт „Геодезия“

Йорданка Петрова Гацева - Началник отдел „Бюджет, финанси, счетоводство, местни данъци и  такси“ той и главен счетоводител

Антон Калинов Илиев - Главен специалист „Реклама и туризъм“

Валерий Атанасов Георгиев - Главен инженер

Милена Кирилова Стоянова - Главен експерт „Човешки ресурси“

Иван Мирчов Маноилов - Шофьор, автобус

Венета Методиева Кралева - Чистачка

Лили Станчева Здравкова - Юрисконсулт

Ваня Йорданова Стоилова - Шофьор и връзки с обществеността

Красимира Георгиева Страхилова - Инкасатор, събирач на данъци и такси

Евгени Стоянов Иванов - Шофьор

Елеонора Василева Александрова - Технически изпълнител

Петър Атанасов Петров - Главен експерт „Образование, култура, читалища, традиции и ритуали“

Георги Илиев Аспарухов - Старши експерт „Европейска политика“

Венчо Иванов Йовев - Шофьор

Иван Кирилов Панев - Техник, механик - енергетик

Иво Георгиев Йорданов - Шофьор

Катя Петрова Елмазова - Здравен медиатор

Симона Кирилова Огнянова - Счетоводител

Снежана Красимирова Николова - Технически секретар

Мариана Кирилова Кирова - Старши експерт „Екология и управление на отпадъците"

Любомира Цецкова Любенова - Младши експерт „Обществени поръчки“

Добринка Георгиева Василева - Началник отдел“Европейски програми, проекти и обществени поръчки“

Мария Кирилова Илиева - Главен експерт „Европейски програми и проекти"

Валери Тимотеев Радлев - Главен специалист „Протокол и връзки с обществеността“

Йорданка Иванова Томова - Деловодител - касиер

Александър Кирилов Александров - Младши експерт „Контрол  на строителството“

Венцислава Миткова Стоилова - Младши експерт „Човешки ресурси“

Тодор Симеонов Конзоров - Шофьор

Емилия Димитрова Симеонова - Младши експерт „Бюджет“

Гергана Михайлова Гърчева - Счетоводител

Георги Атанасов Христов - Главен специалист „Етнически и интеграционни въпроси“

Виолина Костадинова Стоилкова - Старши експерт „Зелена система“

Иван Кирилов Иванов - Шофьор

Марийка Ценова Георгиева - Медицинска сестра

Надежда Иванова Станимирова - Технически сътрудник и архив

Таня Василева Иванова - Деловодител

Величка Балева Лазарова - Главен специалист „Инвеститорски контрол“

Виолета Кирилова Николова - Оператор, сигурност

Десислава Василева Шишманова - Деловодител - касиер

Александър Кирилов Александров - Младши експерт "Обществени поръчки"

Биляна Георгиева Йорданова - Главен специалист "Етнически и интеграционни въпроси"

Нина Георгиева Драгомирова-Йорданова - Главен специалист "Етнически и интеграционни въпроси"

Мариана Рангелова Соколова - Младши експерт "Бюджет"

Страница 2 от 2