Вие сте тук: Администрация Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

Декларациите по чл.12 от ЗПУКИ

Народно читалище "Царичина 2008"

Е-мейл Печат ПДФ

МАЯ КИРИЛОВА ДЮЛГЕРОВА

СНЕЖАНКА ЙОРДАНОВА СЛАВКОВА

СТОЙКА ЛАЗАРОВА БОЯНОВА

Дата на публикуване - 21.04.2016 г.

Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ

Е-мейл Печат ПДФ

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Страница 1 от 2