Вие сте тук: Администрация Дейности

Общински дейности

Съобщение

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 14.08.2017 г.

Информационен бюлетин ДГ "Дружба"

Е-мейл Печат ПДФ

Съобщение от "ТЕХНОГАЗ ПЕТРОВ" ЕООД

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 19.05.2017 г.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО - РИОСВ-Перник

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 04.05.2017 г.

РЕШЕНИЕ № ПЕ-5-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Страница 10 от 15