Вие сте тук: Администрация Дейности

Общински дейности

Обява за инвестиционно предложение

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 14.12.2017 г.

Заповед за определяне на граници, относно събиране и извозване на битови отпадъци

Е-мейл Печат ПДФ

Създаване на цветна градинка в двора на ДГ "Дружба"

Е-мейл Печат ПДФ

Програмна система ДГ "Миньор"

Е-мейл Печат ПДФ

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ДГ "МИНЬОР"

Информация за организация на деня в ДГ "Миньор"

Е-мейл Печат ПДФ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ В ДГ "МИНЬОР"

Страница 9 от 15