Вие сте тук: Администрация Дейности

Общински дейности

Съобщение до заинтересованите лица и общественост

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 20.11.2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Отчети по Закона за енергийна ефективност

Е-мейл Печат ПДФ

Отчет изпълнение на плановете по чл. 12 за управление на ЕЕ - 2018 г.

Отчет програма насърчаване използването на енергия от ВЕИ - 2018 г.

След петмесечни преговори и консултации Представителна делегация от Китай посети Бобов дол по покана на адв. Елза Величкова

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед за определяне на граници, относно събиране и извозване на битови отпадъци

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед № 228/28.06.2019 г. за избран заявител по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" ДГ "Дружба"

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед № 228/28.06.2019 год. за избран заявител по схема "Училищен под" и схема "Училищно мляко" в ДГ "Дружба" гр. Бобов дол

Страница 1 от 15