Вие сте тук: Общински съвет Публичен регистър ЗПКОНПИ

Публичен регистър ЗПКОНПИ

Регистър на подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Е-мейл Печат ПДФ

Любен Лазаров

- Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Мариана Иванова

- Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Юлиан Божанов

- Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

- Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на общинските съветници и кмет на Община

Трите имена

Длъжност

Входящ номер и дата на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ

т.1

т.2

т.3

т.4

Антоанета Плачкова

общински съветник

23/28.11.2019 г.

24/28.11.2019 г.

Валери Радлев

общински съветник

20/27.11.2019 г.

21/27.11.2019 г.

Елеонора Христова

Председател на ОбС

11/25.11.2019 г.

12/25.11.2019 г.

Елза Величкова

Кмет на Община

27/29.11.2019 г.

Илиян Илиев

общински съветник

8/20.11.2019 г.

7/20.11.2019 г.

Константин Динев

общински съветник/

5/13.11.2019 г.

Заместник - председател на ОбС

29/03.12.2019 г.

Красимир Чаврагански

общински съветник

18/26.11.2019 г.

Мая Спасова

общински съветник

22/28.11.2019 г.

6/19.11.2019 г.

Милослав Методиев

общински съветник

25/29.11.2019 г.

33/05.12.2019 г.

Моника Стоичкова

общински съветник

26/29.11.2019 г.

32/04.12.2019 г.

Радостина Василиева

общински съветник

13/25.11.2019 г.

14/25.11.2019 г.

Росица Борисова

общински съветник

30/03.12.2019 г.

31/03.12.2019 г.

Юлиан Йорданов

общински съветник

15/25.11.2019 г.

16/25.11.2019 г.

Юлиан Божанов

общински съветник

9/22.11.2019 г.

10/22.11.2019 г.

Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на кметовете на кметства

 

Трите имена

Длъжност

Входящ номер и дата на декларациите по чл.35 от

ЗПКОНПИ

т.1

т.2

т.3

т.4

Милчо Михайлов

Кмет на с. Мламолово

17/25.11.2019 г.

19/26.11.2019 г.

Васил Васев

Кмет на с. Големо село

28/29.11.2019 г.

34/05.12.2019 г.