Вие сте тук: Общински съвет Процедура за избор на съдебни заседатели

Процедура по избор на съдебни заседатели

Списък на допуснатите кандидати до участие за избор за съдебни заседатели мандат 2021-2025 РС Дупница

Е-мейл Печат ПДФ

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ ЗА ИЗБОР ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ МАНДАТ 2021-2025 Г. ЗА РАЙОНЕН СЪД, ГР. ДУПНИЦА

Дата и място на изслушване на допуснатите кандидати:

01.02.2021 г., в залата на Общинска администрация – втори етаж, 14:00 ч.

Протокол от заседание на Временна комисия за подбор на съдебни заседатели

Е-мейл Печат ПДФ

Протокол от заседание на Временна комисия за подбор на съдебни заседатели: ТУК

Дата на публикуване: 18.01.2021 год.

Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за районен съд - Дупница, мандат 2021 - 2025 год.

Е-мейл Печат ПДФ

Необходими документи: Образец на заявление за кандидатстване: ТУК; Образец на автобиография: ТУК; Образец на данни за лицето: ТУК; Образец на декларация писмено съгласие: ТУК; Образец на декларация за обстоятелства: ТУК; Заявление за проверка на принадлежност: ТУК; Образец на мотивационно писмо: ТУК