Вие сте тук: Администрация Европейска политика Проект №СВ007.2.13.173

Проект №СВ007.2.13.173

Проект №СВ007.2.13.173

Е-мейл Печат ПДФ
Contract title: “Supply of equipment by Bobov dol Municipality”, financed under the INTERREG-IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme 2014 – 2020

Publication reference: СВ007.2.13.173-PP-SU-1Municipality of Bobov dol intends to award a supply contract for “Supply of equipment by Bobov dol Municipality” from tender procedure with ref. number СВ007.2.13.173-PP-SU-1 in the municipality of Bobov dol, Republic of Bulgaria with financial assistance from the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme 2014-2020. The tender dossier is available from the municipality of Bobov dol (2 “27th of October” Street, 2670 Bobov dol, Republic of Bulgaria) and will also be published on the web site of the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme 2014-2020: http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg and the Contracting authority’s website: http://new.bobovdol.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=68&Itemid=108

The deadline for submission of tenders is 17.06.2021 at 17:00 h. local time.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the web site of Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme 2014-2020:  http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg and the Contracting authority’s website: http://new.bobovdol.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=68&Itemid=108


Tender dossier documents:

Invitation CB007.2.13.173 - Download
a5e_contractnotice_enotices_supply Bobov dol - Download
a5f_info_candidates_tenderers_enotices_supply Bobov dol - Download
c3_summarycn - Download
A. Instructions to tenderers
c4b_itt_supply - Download
B. Draft contract and special conditions, including annexes
c4c_contract_en - Download
c4d_specialconditions_en - Download
c4e_annexigc_en - Download
c4f_annexiitechspeciiitechoffer_en - Download
c4g_annexivfinoffer_en - Download
c4h_perfguarantee_en - Download
c4i_prefinanceguarantee_en - Download
c4o1_fif_en - Download
c4o2_lefind_en - Download
c4o3_lefcompany_en - Download
c4o4_lefpublic_en - Download
C. Further information
c4j_admingrid_en - Download
c4k_evalgrid_en - Download
D. Tender form for a supply contract
a14a_declaration_honour_procurement_en - Download
c4l_tenderform_en - Download

 

Проект №СВ007.2.13.173 „Фолклор в трансграничния регион - ключ към европейската културна идентичност“,

съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020г.

 

1. Информация за проекта

Информация