Вие сте тук: Администрация Европейска политика Проект №BG16M1OP002-2.010-0033

Проект №BG16M1OP002-2.010-0033

Проект №BG16M1OP002-2.010-0033

Е-мейл Печат ПДФ

 

Проект №BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по Процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

 

1. Информация за проект №BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“

1.1 Информация

2. Дейности

2.1. Прессъобщение преди стартиране на проекта - ИЗТЕГЛИ

2.2. Съобщение за напредък по проектa - ИЗТЕГЛИ

3. Информации за предстоящи събития в началото на проект №BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“


3.1. Пресконференция за стартиране на проекта - ИЗТЕГЛИ

 

3.2. Официална церемония – „Първа копка“ - ИЗТЕГЛИ

4. Информации от проведени събития в началото на проект №BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“

4.1 Проведена Пресконференция за стартиране на проекта - ИЗТЕГЛИ

4.2 Проведена  официална церемония – „Първа копка“ - ИЗТЕГЛИ

5. Информация за предстоящи събития в края на проект №BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“

5.1 Заключителна пресконференция - ИЗТЕГЛИ

5.2 Официална церемония - "Рязане на лента" - ИЗТЕГЛИ

6. Информация от проведени събития в края на проект №BG16M1OP002-2.010-0033 „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“

6.1. Проведена заключителна пресконференция  - ИЗТЕГЛИ

6.2. Проведена официална церемония „Рязане на лента“- ИЗТЕГЛИ