Вие сте тук: Общински съвет Публичен регистър ЗПКОНПИ Списък на лицата, които не са подали в срок декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ