Вие сте тук: Общински съвет Публичен регистър ЗПКОНПИ Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Публ. регистър на подадените декларации по чл.35

Регистър на подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Любен Лазаров

- Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Мариана Иванова

- Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Юлиан Божанов

- Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

- Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на общинските съветници и кмет на Община

Трите имена

Длъжност

Входящ номер и дата на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ

т.1

т.2

т.3

т.4

Антоанета Плачкова

общински съветник

23/28.11.2019 г.

24/28.11.2019 г.

45/14.05.2020 г.

58/11.05.2021г.

Валери Радлев

общински съветник

20/27.11.2019 г.

21/27.11.2019 г.

40/14.05.2020 г.

65/13.05.2021г.

Елеонора Христова

Председател на ОбС

11/25.11.2019 г.

12/25.11.2019 г.

35/05.05.2020 г.

51/15.04.2021г.

Елза Величкова

Кмет на Община

27/29.11.2019 г.

Илиян Илиев

общински съветник

8/20.11.2019 г.

7/20.11.2019 г.

41/14.05.2020 г.

54/29.04.2021г.

Константин Динев

общински съветник/

5/13.11.2019 г.

Заместник - председател на ОбС

29/03.12.2019 г.

37/12.05.2020 г.

55/10.05.2021г.

Красимир Чаврагански

общински съветник

18/26.11.2019 г.

38/13.05.2020 г.


53/26.04.2021 г.


Мая Спасова

общински съветник

22/28.11.2019 г.

6/19.11.2019 г.

39/14.05.2020 г.

61/10.05.2021г.

Милослав Методиев

общински съветник

25/29.11.2019 г.

33/05.12.2019 г.

44/14.05.2020 г.

64/13.05.2021г.

Моника Стоичкова

общински съветник

26/29.11.2019 г.

32/04.12.2019 г.

47/15.05.2020 г.

59/11.05.2021г.

Радостина Василиева

общински съветник

13/25.11.2019 г.

14/25.11.2019 г.

42/14.05.2020 г.

57/11.05.2021г.

Росица Борисова

общински съветник

30/03.12.2019 г.

31/03.12.2019 г.

48/15.05.2020 г.

62/12.05.2021г.

Юлиан Йорданов

общински съветник

15/25.11.2019 г.

16/25.11.2019 г.

43/14.05.2020 г.

56/11.05.2021г.

Юлиан Божанов

общински съветник

9/22.11.2019 г.

10/22.11.2019 г.

49/18.05.2020 г.

60/11.05.2021г.

60/11.05.2021г.

Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на кметовете на кметства

 

Трите имена

Длъжност

Входящ номер и дата на декларациите по чл.35 от

ЗПКОНПИ

т.1

т.2

т.3

т.4

Милчо Михайлов

Кмет на с. Мламолово

17/25.11.2019 г.

19/26.11.2019 г.

46/15.05.2020 г.

52/22.04.2021г.

Васил Васев

Кмет на с. Големо село

28/29.11.2019 г.

34/05.12.2019 г.

50/28.05.2020 г.

63/13.05.2021г.

Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на управители на Общински дружества


Трите имена

Длъжност

Входящ номер и дата на декларациите по чл.35 от

ЗПКОНПИ

т.1

т.2

т.3

т.4

Стоян Димитров

Управител на МЦ1 гр. Бобов дол

36/07.05.2020 г.