Вие сте тук: Администрация Дейности Устройство на територията и инфраструктура

Устройство на територията и инфраструктура

Съобщения по чл. 18а от АПК

Е-мейл Печат ПДФ

Съобщение № 94.Б.68 #2/20.07.2021 г., адресирано до Елисавета Пеева - гр. София, и Христо Димитров - гр. София - дата на публикуване 20.07.2021г.

Съобщение № 94.Г.135/ 04.06.2021 г., адресирано до Генчо Генчев - гр.София, Мартин Генчев - гр.София, Снежана Иванова - гр.София, Вера Кукушева - гр.София, Васил Владимиров - гр.София, Никулинка Венева - гр.София, Йордан Николов - гр.Кюстендил , Иван Венев - гр. Радомир - дата на публикуване 07.06.2021г.

Съобщение № 94.Г.136/ 04.06.2021 г., адресирано до Георги Георгиев гр.Дупница - дата на публикуване 07.06.2021г.

Съобщение № 94.С.161/ 07.04.2021 г., адресирано до Сергей Сергиев , с адрес гр.София - дата на публикуване 14.04.2021г.

Съобщение № 94.Г.81/ 26.03.2021 г., адресирано до Генчо Генчев, с адрес гр. София; Мартин Генчев - гр.София; Снежана Иванова - гр.София; Вера Кукушева - гр.София; Васил Владимиров - гр.София; Никулинка Венева - гр.София; Йордан Николов - гр.Кюстендил - дата на публикуване 29.03.2021г.

Съобщение № 94.Б.48/ 19.12.2019 г., адресирано до Борислав Сергиев, с адрес гр. София - дата на публикуване - 20.12.2019 г.

Съобщение № 94.Л.54/ 20.06.2019 г., адресирано до Елисавета Спасова, с адрес гр. София - дата на публикуване - 15.01.2020 г.

Съобщение № 94.Г.134/ 11.07.2019 г., адресирано до Елисавета Спасова, с адрес гр. София - дата на публикуване - 15.01.2020 г.

Съобщение № 94.Г.8/ 28.02.2020 г., адресирано до Станка Стойнева, с адрес гр. София - дата на публикуване - 28.02.2020 г.

Съобщение № 94.Л.5/ 28.02.2020 г., адресирано до Станка Стойнева, с адрес гр. Благоевград - дата на публикуване - 28.02.2020 г.

Съобщение № 94.С.20/ 28.02.2020 г., адресирано до Борислав Борисов, с адрес гр. Дупница - дата на публикуване - 28.02.2020 г.

Съобщение № 94.Б.19/ 29.06.2020 г., адресирано до Иванка Давидкова, с адрес гр. Бобов дол - дата на публикуване - 29.06.2020 г.

Съобщение № 94-Б-1025#2/15.07.2020 г. адресирано до Михаил Киселички, с адрес: гр. София - дата на публикуване - 16.07.2020 г.

Съобщение № 94-Б-1025#2/15.07.2020 г. адресирано до Румяна Киселичка, с адрес: гр. София - дата на публикуване - 16.07.2020 г.

Съобщение № 94-Б-1025#2/15.07.2020 г. адресирано до Теодора Киселичка, с адрес: гр. София - дата на публикуване - 16.07.2020 г.

Съобщение № 94-Б-1025#3/20.07.2020 г. адресирано до Антоанета Тодорова, с адрес: гр. Кърджали - дата на публикуване - 21.07.2020 г.

Съобщение № 94-Б-1025#3/20.07.2020 г. адресирано до Александра Виднярска, с адрес: гр. София - дата на публикуване - 21.07.2020 г.

Съобщение № 94-Б-1025#3/20.07.2020 г. адресирано до Олег Владимиров , с адрес: гр. София - дата на публикуване - 21.07.2020 г.

Съобщение № 94-Д-1075#1/13.08.2020 г. адресирано до Сергей Сергиев, с адрес: гр. София - дата на публикуване - 13.08.2020 г.

Съобщение № 94-Д-1075#1/13.08.2020 г. адресирано до Кирил Кирилов, с адрес: гр. София - дата на публикуване - 13.08.2020 г.

Отчети по Закона за енергийна ефективност

Е-мейл Печат ПДФ

Общинска програма - ЗЕВИ 2019-2022 г. - ОТЧЕТ - ИЗТЕГЛИ - Дата на публикуване 22.03.2021г.

Отчет изпълнение на плановете по чл.12 за управление на ЕЕ - 2020 г.

Общинска програма - ЗЕВИ 2019-2020 г. - Дата на публикуване - 13.03.2020 г.

Общинска програма за енергийна ефективност 2020-2024 - Дата на публикуване - 29.01.2020 г.

Отчет изпълнение на плановете по чл. 12 за управление на ЕЕ - 2019 г.

Отчет изпълнение на плановете по чл. 12 за управление на ЕЕ - 2018 г.

Отчет програма насърчаване използването на енергия от ВЕИ - 2018 г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Бобов дол - Дата на публикуване - 08.11.2019 г.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Бобов дол - Дата на публикуване - 08.11.2019 г.


Обявления по чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

2019 година

Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ - с. Големо село

Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ - с. Коркина

Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ - сметище

Страница 1 от 3