Вие сте тук: Администрация Дейности Устройство на територията и инфраструктура

Устройство на територията и инфраструктура

Съобщения по чл. 18а от АПК

Е-мейл Печат ПДФ

Съобщение № 94.Б.48/ 19.12.2019 г., адресирано до Борислав Сергиев, с адрес гр. София - дата на публикуване - 20.12.2019 г.

Съобщение № 94.Л.54/ 20.06.2019 г., адресирано до Елисавета Спасова, с адрес гр. София - дата на публикуване - 15.01.2020 г.

Съобщение № 94.Г.134/ 11.07.2019 г., адресирано до Елисавета Спасова, с адрес гр. София - дата на публикуване - 15.01.2020 г.

Съобщение № 94.Г.8/ 28.02.2020 г., адресирано до Станка Стойнева, с адрес гр. София - дата на публикуване - 28.02.2020 г.

Съобщение № 94.Л.5/ 28.02.2020 г., адресирано до Станка Стойнева, с адрес гр. Благоевград - дата на публикуване - 28.02.2020 г.

Съобщение № 94.С.20/ 28.02.2020 г., адресирано до Борислав Борисов, с адрес гр. Дупница - дата на публикуване - 28.02.2020 г.

Съобщение № 94.Б.19/ 29.06.2020 г., адресирано до Иванка Давидкова, с адрес гр. Бобов дол - дата на публикуване - 29.06.2020 г.

Съобщение № 94-Б-1025#2/15.07.2020 г. адресирано до Михаил Киселички, с адрес: гр. София - дата на публикуване - 16.07.2020 г.

Съобщение № 94-Б-1025#2/15.07.2020 г. адресирано до Румяна Киселичка, с адрес: гр. София - дата на публикуване - 16.07.2020 г.

Съобщение № 94-Б-1025#2/15.07.2020 г. адресирано до Теодора Киселичка, с адрес: гр. София - дата на публикуване - 16.07.2020 г.

Съобщение № 94-Б-1025#3/20.07.2020 г. адресирано до Антоанета Тодорова, с адрес: гр. Кърджали - дата на публикуване - 21.07.2020 г.

Съобщение № 94-Б-1025#3/20.07.2020 г. адресирано до Александра Виднярска, с адрес: гр. София - дата на публикуване - 21.07.2020 г.

Съобщение № 94-Б-1025#3/20.07.2020 г. адресирано до Олег Владимиров , с адрес: гр. София - дата на публикуване - 21.07.2020 г.

Съобщение № 94-Д-1075#1/13.08.2020 г. адресирано до Сергей Сергиев, с адрес: гр. София - дата на публикуване - 13.08.2020 г.

Съобщение № 94-Д-1075#1/13.08.2020 г. адресирано до Кирил Кирилов, с адрес: гр. София - дата на публикуване - 13.08.2020 г.

Обявления по чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

2019 година

Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ - с. Големо село

Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ - с. Коркина

Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ - сметище

Страница 1 от 3