Вие сте тук: Администрация Дейности Устройство на територията и инфраструктура

Устройство на територията и инфраструктура

Обявления по чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

2019 година

Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ - с. Големо село

Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ - с. Коркина

Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ - сметище

Обявления по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

.

Страница 1 от 3