Вие сте тук: Информация Заповеди

Заповеди

Заповед № З-364/ 26.06.2019 г. относно правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед № З-337/ 17.06.2019 г. относно брането на липов цвят в общинските озеленени площи

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед № З-153/ 26.03.2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 26.03.2019 г.

Страница 1 от 2