Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2019 г. в лева

Е-мейл Печат ПДФ

Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2019 г. в левове

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в хиляди лева

Е-мейл Печат ПДФ

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в хиляди лева

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в лева

Е-мейл Печат ПДФ

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в левове

Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2018 година

Е-мейл Печат ПДФ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2018 Г. НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в хиляди лева

Е-мейл Печат ПДФ

БАЛАНС НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ КЪМ 31.12.2018 Г. В ХИЛЯДИ ЛЕВА

Страница 2 от 11