Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в лева

Е-мейл Печат ПДФ

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в лева

Отчет за изпълнението на бюджета за първо полугодие на 2018 год.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 07.08.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2018 год.

Месечни и тримесечни отчети на Община Бобов дол за 2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. януари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. февруари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. март

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. април

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. май

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. юни

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. юли

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. август

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. септември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. октомври

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. ноември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. декември

Бюджет 2018 на Община Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 05.02.2018 г.

БЮДЖЕТ 2018 Г. НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

ПРИЛОЖЕНИЯ БЮДЖЕТ 2018 Г.

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОБОВ ДОЛ

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2018 година

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 04.01.2018 г.

Страница 5 от 11