Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в лева

Е-мейл Печат ПДФ

Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в лева

Решение № 185 на ОбС, относно: Бюджетна прогноза на Община Бобов дол за периода 2019 - 2021 година в частта за местни дейности

Е-мейл Печат ПДФ

Решение № 185 на ОбС, относно: Бюджетна прогноза на Община Бобов дол за периода 2019 - 2021 година в частта за местни дейности

Решение № 183 на ОбС, относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол, сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства, за изпълнението на Инвестиционната програма на капиталовите разходи и за общ. дълг към 31.12.2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решение № 183 на ОбС, относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол, сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства, за изпълнението на Инвестиционната програма на капиталовите разходи и за общинския дълг към 31.12.2017 г.

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в хиляди лева

Е-мейл Печат ПДФ

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в хиляди лева

Страница 4 от 11