Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Счетоводна политика и сметкоплан на Община Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И СМЕТКОПЛАН НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и чуждите средства към 30.09.2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и чуждите средства към 30.09.2018 г.

Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в хиляди лева

Е-мейл Печат ПДФ

Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в хиляди лева

Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в лева

Е-мейл Печат ПДФ

Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в лева

Решение № 185 на ОбС, относно: Бюджетна прогноза на Община Бобов дол за периода 2019 - 2021 година в частта за местни дейности

Е-мейл Печат ПДФ

Решение № 185 на ОбС, относно: Бюджетна прогноза на Община Бобов дол за периода 2019 - 2021 година в частта за местни дейности

Страница 1 от 8