Вие сте тук: Информация Конкурси

Конкурси

Протокол за система за определяне на резултатите за провеждане на конкурс за длъжността "Главен счетоводител" в Община Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 19.02.2020 г.

ПРОТОКОЛ ЗА СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ" В ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса за "Главен счетоводител" в Община Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 04.02.2020 г.

Обявление за провеждане на конкурс по ЗДсл за длъжността "Главен счетоводител" в Община Бобовд дол

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 16.01.2020 г.

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от НПКПМДС - Информация за длъжността

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС - Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

 

Страница 1 от 2