Вие сте тук: Информация Обяви

Обяви

Обявление на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 14.11.2018 г.

Обява от Общинска администрация

Е-мейл Печат ПДФ

Обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване 09.08.2018 год.

Страница 5 от 14