Вие сте тук: Информация Новини

Новини

Докладна записка от адв. Елза Величкова относно: Приемане на промени в Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство", гр. Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 26.11.2019 г.

Дата на приключване - 26.12.2019 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОП"ЧОБ" ГРАД БОБОВ ДОЛ

Докладна записка от инж. Мая Спасова - Общински съветник от ПП "ГЕРБ" относно: Изменение на чл.9 и чл.14 от ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 22.11.2019 г.

Дата на приключване - 22.12.2019 г.

Покана за заседание на ОбС Бобов дол на 28.11.2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 19.11.2019 г.

Проект на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане със спортни обекти, собственост на община Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 15.11.2019 г.

Дата на приключване - 15.12.2019 г.

Проект на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане със спортни обекти, собственост на община Бобов дол - ТУК

Страница 3 от 67