Вие сте тук: Информация Новини

Новини

Докладна записка от инж. Мая Спасова - Общински съветник от ПП "ГЕРБ" относно: Изменение на чл.9 и чл.14 от ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 22.11.2019 г.

Покана за заседание на ОбС Бобов дол на 28.11.2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 19.11.2019 г.

Проект на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане със спортни обекти, собственост на община Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 15.11.2019 г.

Дата на приключване - 15.12.2019 г.

Проект на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане със спортни обекти, собственост на община Бобов дол - ТУК

Докладна записка от Валери Радлев относно: Изменение на чл.18, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 14.11.2019 г.

Страница 1 от 65