Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Филтър по заглавие 
Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2019 г. в хиляди лева 210
2 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2019 г. в левове 237
3 Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2019 година 271
4 Бюджет 2020 на Община Бобов дол 388
5 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2019 г. в хиляди лева 330
6 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2019 г. в лева 350
7 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в хиляди лева 404
8 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в лева 399
9 Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2018 година 669
10 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в хиляди лева 514
11 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в лева 514
12 Бюджет 2019 на Община Бобов дол 652
13 Счетоводна политика и сметкоплан на Община Бобов дол 572
14 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и чуждите средства към 30.09.2018 г. 624
15 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в хиляди лева 568
16 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в лева 536
17 Решение № 185 на ОбС, относно: Бюджетна прогноза на Община Бобов дол за периода 2019 - 2021 година в частта за местни дейности 614
18 Решение № 183 на ОбС, относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол, сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства, за изпълнението на Инвестиционната програма на капиталовите разходи и за общ. дълг към 31.12.2017 г. 699
19 Касов отчет за 2017 г. 742
20 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в хиляди лева 689

Страница 1 от 3