Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Филтър по заглавие 
Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в хиляди лева 38
2 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в лева 36
3 Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2018 година 180
4 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в хиляди лева 167
5 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в лева 167
6 Бюджет 2019 на Община Бобов дол 228
7 Счетоводна политика и сметкоплан на Община Бобов дол 220
8 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и чуждите средства към 30.09.2018 г. 254
9 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в хиляди лева 232
10 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в лева 224
11 Решение № 185 на ОбС, относно: Бюджетна прогноза на Община Бобов дол за периода 2019 - 2021 година в частта за местни дейности 263
12 Решение № 183 на ОбС, относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол, сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства, за изпълнението на Инвестиционната програма на капиталовите разходи и за общ. дълг към 31.12.2017 г. 353
13 Касов отчет за 2017 г. 389
14 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в хиляди лева 337
15 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в лева 333
16 Отчет за изпълнението на бюджета за първо полугодие на 2018 год. 334
17 Месечни и тримесечни отчети на Община Бобов дол за 2018 г. 468
18 Бюджет 2018 на Община Бобов дол 568
19 Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2018 година 464
20 Докладна записка от адв. Елза Величкова относно: Актуализация на капиталови разходи 2017 г. 467

Страница 1 от 3