Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Филтър по заглавие 
Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2019 г. в хиляди лева 68
2 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2019 г. в левове 70
3 Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2019 година 74
4 Бюджет 2020 на Община Бобов дол 113
5 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2019 г. в хиляди лева 161
6 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2019 г. в лева 174
7 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в хиляди лева 247
8 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в лева 231
9 Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2018 година 475
10 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в хиляди лева 344
11 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в лева 353
12 Бюджет 2019 на Община Бобов дол 475
13 Счетоводна политика и сметкоплан на Община Бобов дол 404
14 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и чуждите средства към 30.09.2018 г. 451
15 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в хиляди лева 424
16 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в лева 386
17 Решение № 185 на ОбС, относно: Бюджетна прогноза на Община Бобов дол за периода 2019 - 2021 година в частта за местни дейности 455
18 Решение № 183 на ОбС, относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол, сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства, за изпълнението на Инвестиционната програма на капиталовите разходи и за общ. дълг към 31.12.2017 г. 537
19 Касов отчет за 2017 г. 580
20 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в хиляди лева 532

Страница 1 от 3