Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Филтър по заглавие 
Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2019 г. в хиляди лева 89
2 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2019 г. в лева 82
3 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в хиляди лева 149
4 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в лева 142
5 Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2018 година 365
6 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в хиляди лева 263
7 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в лева 273
8 Бюджет 2019 на Община Бобов дол 374
9 Счетоводна политика и сметкоплан на Община Бобов дол 319
10 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и чуждите средства към 30.09.2018 г. 374
11 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в хиляди лева 347
12 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в лева 322
13 Решение № 185 на ОбС, относно: Бюджетна прогноза на Община Бобов дол за периода 2019 - 2021 година в частта за местни дейности 375
14 Решение № 183 на ОбС, относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол, сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства, за изпълнението на Инвестиционната програма на капиталовите разходи и за общ. дълг към 31.12.2017 г. 465
15 Касов отчет за 2017 г. 502
16 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в хиляди лева 452
17 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в лева 430
18 Отчет за изпълнението на бюджета за първо полугодие на 2018 год. 451
19 Месечни и тримесечни отчети на Община Бобов дол за 2018 г. 599
20 Бюджет 2018 на Община Бобов дол 699

Страница 1 от 3