Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси БЮДЖЕТ 2021 НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

БЮДЖЕТ 2021 НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване 05.03.2021г.

БЮДЖЕТ 2021 НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОБОВ ДОЛ

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021г.
ЧАСТ 1 - ИЗТЕГЛИ ; ЧАСТ 2 - ИЗТЕГЛИ ; ЧАСТ 3 - ИЗТЕГЛИ

Баланс на Община Бобов дол към 31.03.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2021г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2021г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи - м.05.2021г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2021г.

Баланс в лв. и хил.лв към 30.06.2021г.

Разчет за финансиране на КР към 30.06.2021г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2021г. - Част - 1 ; Част - 2 ; Част - 3

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2021г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи месец юли 2021г.

Месечен отчет на средства от ЕС към 31.07.21г.