Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси Разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи от ЗДБРБ за 2021 год.