Вие сте тук: Заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Кюстендил

Заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Кюстендил

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед № РД-04-207/ 30.12.2019 г. на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи