Вие сте тук: Информация Заповеди Заповед № З-337/ 17.06.2019 г. относно брането на липов цвят в общинските озеленени площи