Вие сте тук: Услуги Местни данъци и такси

Местни данъци и такси

Е-мейл Печат ПДФ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СЕКТОР „МДТ”

N

НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

СРОК

ЦЕНА

1.

Издаване на удостоверение за данни, декларирани по Закона за местни данъци и такси

14 дни

3 дни

до 2 часа

7 лв.

14 лв.

21 лв.

Необходими

документи :

Документ за самоличност или пълномощно.

2.

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя

5 дни

3 дни

до 2 часа

10 лв.

20 лв.

30 лв.

Необходими

документи :

Документ за самоличност или пълномощно; Документ за собственост на имота, характеристика на имота, скица на имота и удостоверение за наследници ако е необходимо.

3.

Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал.1 от ДОПК

5 дни

3 дни

до 2 часа

7 лв.

14 лв.

21 лв.

Необходими

документи :

Документ за самоличност или пълномощно.

4.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

14 дни

3 дни

до 2 часа

10 лв.

20 лв.

30 лв.

Необходими

документи :

Документ за самоличност или пълномощно.

5.

Издаване на заверено копие от данъчна декларация

14 дни

3 дни

до 2 часа

10 лв.

20 лв.

30 лв.

Необходими

документи :

6.

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозно средство.

14 дни

3 дни

до 2 часа

2 лв.

4 лв.

6 лв.

Необходими

документи :

Документ за самоличност или пълномощно.

7.

Издаване на препис от документ за платен ДНИ и ТБО

14 дни

3 дни

до 2 часа

2 лв.

4 лв.

6 лв.

Необходими

документи :

Документ за самоличност или пълномощно.

8.

Издаване на удостоверение за платен данък наследство

14 дни

3 дни

до 2 часа

5 лв.

10 лв.

15 лв.

Необходими

документи :

Документ за самоличност или пълномощно.

9.

Издаване на удостоверение за платен изискуем данък МПС

14 дни

3 дни

до 2 часа

7 лв.

14 лв.

21 лв.

Необходими

документи :

Документ за самоличност или пълномощно.

10.

Издаване на удостоверения и справки по искане на ФЛ, ЮЛ, и ЕТ

14 дни

3 дни

до 2 часа

2 лв.

4 лв.

6 лв.

Необходими

документи :

Документ за самоличност или пълномощно;

11.

Заверка на документи издадени от МДТ за чужбина.

14 дни

3 дни

до 2 часа

5 лв.

10 лв.

15 лв.

Необходими

документи :

Документ за самоличност или пълномощно;