Вие сте тук: Начало

ЗПКОНПИ

Регистър на подадените декларации в Община Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

Регистър на подадените декларации в Община Бобов дол

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Община Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Община Бобов дол

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Е-мейл Печат ПДФ

ДЕКЛАРАЦИИ

по смисъла на чл. 35, ал. 1, т.1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

 

  • Образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - виж тук
  • Образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ - виж тук

ИМЕ

ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛ. чл. 35, ал. 1, т. 1

ДЕКЛ. чл. 35, ал. 1, т. 2, част II - интереси

Аделина

Иванова

Старши експерт „Гражданска регистрация“

изтегли

изтегли

Александър

Александров

Младши експерт „Обществени поръчки“

изтегли

изтегли

Анелия

Гълъбова

Главен инспектор ОМП и ГЗ и СИ

изтегли

изтегли

Антон

Илиев

Главен специалист „ППРТ“

изтегли

изтегли

Ана

Митрева

Главен специалист „Национални програми“

изтегли

изтегли

Валери

Радлев

„Контрол и връзки с обществеността“

изтегли

изтегли

Валерий

Георгиев

Главен инженер

изтегли

изтегли

Ваня

Стоилова

Главен експерт „Европейски програми и проекти“

изтегли

изтегли

Василка

Дашкова

Технически секретар, чертожник, деловодител, технически архив

изтегли

изтегли

Величка

Лазарова

Главен специалист „Инвеститорски контрол“

изтегли

изтегли

заличен

Венцислава

Стоилова

Младши експерт „Човешки ресурси“

изтегли

изтегли

Виолина

Стоилкова

Старши експерт „Зелена система“

изтегли

изтегли

Галина

Антова

Старши експерт „Европейска политика“

изтегли

изтегли

Георги

Аспарухов

Младши експерт „ГСО“

изтегли

изтегли

Гергана

Михайлова

„ТДТП“

изтегли

изтегли

Гергана

Гърчева

Счетоводител

изтегли

изтегли

Гюлка

Кръстева

Главен специалист „СД и домакин“

изтегли

изтегли

Десислава

Шишманова

Деловодител-касиер

изтегли

изтегли

Десислава

Кръстева

Младши експерт „Информационно обслужване и технологии“

изтегли

изтегли

Добринка

Василева

Началник отдел „ЕППОП“

изтегли

изтегли

Драгомира

Йорданова

Младши експерт „АОСА“

изтегли

изтегли

Добринка

Тръпкова

Директор – ДГ „Миньор“, гр. Бобов дол

изтегли

изтегли

Надежда

Станимирова

Технически сътрудник и архив отдел ЕППОП

изтегли

изтегли

Катя

Груйчева

Младши експерт „Спорт и младежки дейности“

изтегли

изтегли

Красимира

Страхилова

Инкасатор-събирач „Местни приходи“

изтегли

изтегли

Красимира

Маноилова

Касиер

изтегли

изтегли

Красимира

Методиева

Началник отдел „СПОКЗ“

изтегли

изтегли

Лили

Здравкова

Юрисконсулт

изтегли

изтегли

Лилия

Стоименова

Старши счетоводител

изтегли

изтегли

Малинка

Васева

Инкасатор „Местни приходи“

изтегли

изтегли

Мариана

Кирова

Старши експерт „Екология и УО“

изтегли

изтегли

Мария

Вучкова

Секретар на МКБППМН

изтегли

изтегли

Миглена

Томова

Старши експерт „Геодезия“

изтегли

изтегли

Нели

Заркова

Секретар община

изтегли

изтегли

Павлинка

Борисова

Счетоводител

изтегли

изтегли

Петър

Петров

Главен експерт „ОКЧРТ“

изтегли

изтегли

Силвия

Иванова

Главен експерт „Процедури“

изтегли

изтегли

Снежана

Николова

Старши инспектор „Местни приходи“

изтегли

изтегли

Стефка

Карамфилова

Главен специалист „Управление на общинска собственост“

изтегли

изтегли

Таня

Иванова

Деловодител-архивар

изтегли

изтегли

Юлия

Христова

Главен инспектор

изтегли

изтегли

Николай

Иванов

Кметски наместник с. Новоселяне

изтегли

изтегли

Светла

Василева

Кметски наместник с. Горна Козница

изтегли

изтегли

Христина

Вангелова

Кметски наместник с. Паничарево

изтегли

изтегли

Цонка

Сотирова

Кметски наместник с. Голема Фуча

изтегли

изтегли

Елена

Атанасова

Кметски наместник с. Шатрово                         

изтегли

изтегли