Вие сте тук: Начало

Новини

Покана за заседание на ОбС Бобов дол на 23.10.2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 16.10.2017 г.

Заповеди на директора на ОД "Земеделие", гр. Кюстендил

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 11.10.2017 г.

Заповеди на директора на ОД "Земеделие", гр. Кюстендил, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ

с. Големо село

с. Мламолово

с. Новоселяне

с. Горна Козница

с. Горна Козница

с. Горна Козница

с. Бабино

с. Голем Върбовник

с. Голем Върбовник

с. Долистово

с. Шатрово

с. Шатрово

с. Мало село

с. Мали Върбовник

с. Мали Върбовник

с. Мала Фуча

с. Локвата

с. Блато

с. Голема Фуча

с. Бабинска река

гр. Бобов дол

с. Коркина

с. Паничарево

 

Публикация четвърто тримесечие по проект СВ006.1.12.042

Е-мейл Печат ПДФ

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Е-мейл Печат ПДФ

ОИЦ – КЮСТЕНДИЛ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ – Кюстендил ) ще проведе семинар на тема: „Условия за кандидатстване по подмярка 4.1.2 Инвестиции в  малки земеделски стопанства и подмярка 6.1 Стратова помощ за млади земеделски производители от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020”. Детайлите по подготовката на проекти и процеса на кандидатстване по двете подмерки ще бъдат разяснени от експерти от Национална служба за съвети по земеделието, град Кюстендил, в ангажиментите на които е включено безплатното изготвянето на бизнес планове и заявления за кандидатстване по подмярка 6.1., както и по други подмерки от Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства.

Семинарът ще се проведе на 12 октомври (четвъртък) от 11:00 ч. в залата на Килийното училище, гр. Кюстендил. Семинарът е предназначен за земеделски производители от област Кюстендил. На семинара могат да присъстват и всички заинтересовани граждани, които проявяват интерес към кандидатстване и изпълнение на проекти по ПРСР 2014 – 2020 г.

 

Участието е безплатно и не се изисква предварителна регистрация. При необходимост от допълнителна информация може да се обръщате към ОИЦ – Кюстендил на тел. 078/ 52 02 12.

Покана за заседание на ОбС Бобов дол на 21.09.2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 12.09.2017 г.

Страница 68 от 75