Публичен търг с явно наддаване за продажба на група дървета