Съобщение за промяна на работното време на ОбА Бобов дол

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми граждани на Община Бобов дол, във връзка с изключително високите температури и невъзможност общинската администрация да изпълнява качествено служебните си задължения, съгласно Заповед № З-480/07.08.2017 г. на кмета на Община Бобов дол, се променя работното време за периода от 08.08.2017 г. до 11.08.2017 г. включително, както следва:

 

Общинска администрация, с изключение на ЦАОГ от 0730 ч. до 1430 ч.