Създадена е официална фейсбук страница на проект № СВ006.1.12.042