Заповед № РД-05-94/28.04.2017 г. на директора на ОД "Земеделие", гр. Кюстендил

Дата на публикуване - 09.05.2017 г.

Заповед № РД-05-94/28.04.2017 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Кюстендил