Покана за участие в информационно-разяснителна среща